Ubezpieczenie OC - wybierz najtańsze i najlepsze ubezpieczenie OC przez Internet

Informacje znajdujące się na tej stronie pozwolą Ci się zagłębić w temat ubezpieczeń OC. Skorzystaj z wiedzy, którą Ci dajemy i wybierz ubezpieczenie, która jest najbardziej dopasowana do Twoich potrzeb i spełnia wszystkie Twoje wymagania.

Najtańsze OC

Jeśli chcesz oszczędzić przy wyborze ubezpieczenia OC pamiętaj aby skorzystać z porównywarki OC, która jest narzędziem pozwalającym sprawdzić ofertę wiele towarzystw w jednym miejscu.

Najbezpieczniejsze OC

Przepisy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej są regulowane ustawami. Dlatego też każde z ubezpieczeń OC chroni w podobny sposób, a jedyną różnicą jest cena proponowana przez towarzystwa za przejęcie odpowiedzialności.

Najlepsze OC

Najlepsze ubezpieczenie OC to, które jest najtańsze. W tym przypadku nie mamy przelicznika ceny do jakości. Ewentualnie przy wyborze danego towarzystwa należy brać pod uwagę jego renomę i opinie klientów jakie krążą na jego temat.

Interesuje Cię najtańsze OC dla Twojego samochodu?

Odpowiedzialność cywilna - dlaczego potrzebujemy ubezpieczeń OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w skrócie ubezpieczenie OC, zaliczamy do ubezpieczeń majątkowych. Z chwilą zakupienia polisy i opłacenia składki OC, firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczonego w granicach ustalonych sum gwarancyjnych.

Ubezpieczenie OC dotyczy również szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność zapisaną w prawie cywilnym. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dzielimy na ubezpieczenia OC obowiązkowe np. ubezpieczenie OC komunikacyjne i ubezpieczenia OC dobrowolne np. polisa OC w życiu prywatnym.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest najpopularniejszym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w Polsce. Musi je wykupić każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu poruszającego się po polskich drogach.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firm i przedsiębiorstw zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku wyrządzenia szkody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni Ciebie i twoją rodzinę od konsekwencji finansowych wynikających z wyrządzenia szkód osobom trzecim np. zalanie mieszkania sąsiadom czy pogryzienie gościa przez domowego pupila.

Skontaktuj się z nami

*wypełnij wszystkie pola formularza

[iphorm id="1" name="formularz - kontaktowy"]

Ubezpieczenie OC

Wielu właścicieli pojazdów błędnie uważa, że wykupiona polisa OC w pełni zabezpiecza ich przed finansowymi skutkami wypadków i kolizji. Towarzystwa ubezpieczeniowe jasno jednak podkreślają, że w niektórych sytuacjach polisa nie działa. Warto wiedzieć kiedy może do tego dojść, aby unikać niektórych zdarzeń i nie być zaskoczonym w momencie, gdy dojdzie do takiej sytuacji. Zastanawiasz się kiedy OC nie pokryje szkody? Koniecznie więc zapoznaj się z poniższymi informacjami. Co najważniejsze towarzystwo ubezpieczeniowe może nie tylko nie wypłacić kwoty, ale nawet żądać zwrotu już wypłaconej. Zjawisko to nosi nazwę regresu.

5 przypadków, kiedy OC nie pokryje szkody

Wiesz już, że posiadane ubezpieczenie OC nie zawsze zabezpieczy Cię przed poniesieniem kosztów wynikających z wypadku lub kolizji drogowej. Do przypadków, kiedy OC nie działa, zaliczamy 5 wykluczeń: Zniszczenie przedmiotów przewożonych za opłatą  Jeśli działanie naszej firmy opiera się na przewożeniu przedmiotów za opłatą lub często podejmujemy się świadczenie takiej usługi jako osoba fizyczna, musimy wziąć pod uwagę, że może dojść do kolizji lub wypadku, które uszkodzą przewożony towar. Warto wówczas zabezpieczyć się dodatkowym ubezpieczeniem, które obejmuje takie zdarzenia. W przypadku podstawowej polisy OC ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Zniszczenie cennych przedmiotów  Nieco podobną sytuacją do poprzedniej jest zdarzenie, w wyniku którego doszło do zniszczenia wartościowych przedmiotów znajdujących się w jednym z samochodów biorących w nim udział. Brak odszkodowania wynika z prostego faktu - towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest w stanie ocenić wartości uszkodzonych przedmiotów. Skażenie środowiska naturalnego - kiedy OC nie działa Kolejną sytuacją, kiedy OC nie pokryje szkody, jest zdarzenie, w wyniku którego doszło do zniszczenia ekosystemu. Dotyczy to przypadków, w których w samochodzie, który brał udział w wypadku lub kolizji, przewożone były substancje niebezpieczne dla środowiska i które przedostały się do niego, wywołując szkodliwe skutki. Kolizja dwóch pojazdów tego samego właściciela  Choć sytuacja ta może wydawać się nieprawdopodobna, wbrew pozorom niezwykle często do niej dochodzi. Kiedy jedna osoba w gospodarstwie domowym posiada duże zniżki w towarzystwie ubezpieczeniowym, bardzo często rejestruje kilka pojazdów na siebie. Zanim zdecydujesz się na tę możliwość, weź pod uwagę, że w razie zderzenia obu tych samochodów, nie zostanie wypłacone żadne odszkodowanie. Pożyczenie samochodu innemu kierowcy  W przypadku kiedy pożyczasz samochód znajomemu i będzie on miał stłuczkę lub wypadek, do obowiązków towarzystwa ubezpieczeniowego należy wypłacenie odszkodowania jedynie poszkodowanemu.

Regres - czyli kiedy OC nie pokryje szkody

Istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może żądać zwrotu wpłaconej kwoty. Dotyczy to przypadków, gdy: kierowca był pod wpływem alkoholu, nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu, zdarzenie spowodował umyślnie, nie posiadał aktualnego przeglądu technicznego lub gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku.