Archive: 2021

Brak przeglądu a ubezpieczenie OC

Badanie techniczne pozwala ocenić, czy stan pojazdu nie stwarza zagrożenia w ruchu drogowym. Wiele osób, szczególnie posiadaczy starszych modeli martwi się o to, czy przegląd przebiegnie pomyślnie. Jednak wykryta poważna wada nie powinna wcale oznaczać frustracji właściciela samochodu. Dzięki takiemu wykryciu bezpieczny jest nie tylko on, ale również inni użytkownicy drogi. Jak jednak wygląda sprawa z brakiem aktualnego przeglądu i ubezpieczeniem OC? Czy towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania w momencie, gdy dojdzie do kolizji lub wypadku drogowego?

Czy można ubezpieczyć auto bez przeglądu?

Przegląd Techniczny dotyczy każdego samochodu zarejestrowanego w Polsce. Badanie to powinno być przeprowadzane co roku. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. A są nimi sytuacje, w przypadku których rejestrujemy nowy samochód. Wówczas pierwsze badanie techniczne powinno być wykonane przed upływem 3 lat. Po przeprowadzony pierwszym przeglądzie mamy dwa lata na kolejne jego wykonanie. Po tym czasie samochód musi przechodzi przegląd tak jak każdy inny pojazd - co roku. Różnice w częstotliwości przeprowadzanego przeglądu technicznego wynikają również z rodzaju pojazdu. Taksówki, pojazdy do nauki jazdy, pojazdy uprzywilejowane, przewożące niebezpieczne towary muszą przechodzić badanie techniczne co rok od pierwszej rejestracji. Z kolei stan techniczny autobusów powinien być określany co pół roku.

Czy można wykupić OC bez przeglądu?

Towarzystwa ubezpieczeniowe podczas zawierania umowy z właścicielem pojazdu wymagają od niego dokumentów takich jak: dowód rejestracyjny, prawo jazdy, umowa dotychczasowej polisy, a także dokument potwierdzający własność samochodu. Choć ubezpieczyciel nie wymaga dokumentu potwierdzającego ważny przegląd samochodu, będzie on niezbędny podczas rejestracji w Wydziale Komunikacji, gdy dopiero co zakupiliśmy samochód. Jednak w dokonywaniu regularnych przeglądów nie chodzi tylko o przestrzeganie przepisów. Liczy się tu przede wszystkim bezpieczeństwo na drodze.

Ubezpieczenie bez przeglądu - czy odszkodowanie zostanie wypłacone?

Ogromny stres wynikający z braku ważnego przeglądu technicznego pojawia się w momencie, kiedy będziemy sprawcami kolizji lub wypadku drogowego. To, że otrzymamy mandat za brak przeglądu, jest sprawą oczywistą. Kara ta wynosi 500 zł. Oprócz tego funkcjonariusze policji zatrzymają nasz dowód rejestracyjny. Jak to jednak wygląda z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego? Czy jeśli właściciel pojazdu bez aktualnego przeglądu był sprawcą kolizji, ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania? Ubezpieczenie bez przeglądu rodzi wiele pytań. Jednak w przypadku podstawowej polisy OC osoby poszkodowane otrzymają fundusze potrzebne na likwidację szkody. Sytuacja może się nieco różnić jeśli to poszkodowany kierowca nie ma ważnego badania technicznego. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe może wszcząć procedury, które wyjaśniają jaki wpływ miał stan pojazdu na zdarzenie. Jeśli usterki niewykryte w przeglądzie technicznym ze względu na brak takowego miały wpływ na zdarzenie, towarzystwo ubezpieczeniowe może zmniejszyć wysokość odszkodowania. Każda zmiana dokonana przez ubezpieczyciela musi jednak być uzasadniona. Ubezpieczony może również odwoływać się od wydanej decyzji.