Blog

Kiedy OC nie działa i nie pokryje szkody? 

Wielu właścicieli pojazdów błędnie uważa, że wykupiona polisa OC w pełni zabezpiecza ich przed finansowymi skutkami wypadków i kolizji. Towarzystwa ubezpieczeniowe jasno jednak podkreślają, że w niektórych sytuacjach polisa nie działa. Warto wiedzieć kiedy może do tego dojść, aby unikać niektórych zdarzeń i nie być zaskoczonym w momencie, gdy dojdzie do takiej sytuacji. Zastanawiasz się kiedy OC nie pokryje szkody? Koniecznie więc zapoznaj się z poniższymi informacjami. Co najważniejsze towarzystwo ubezpieczeniowe może nie tylko nie wypłacić kwoty, ale nawet żądać zwrotu już wypłaconej. Zjawisko to nosi nazwę regresu.

5 przypadków, kiedy OC nie pokryje szkody

Wiesz już, że posiadane ubezpieczenie OC nie zawsze zabezpieczy Cię przed poniesieniem kosztów wynikających z wypadku lub kolizji drogowej. Do przypadków, kiedy OC nie działa, zaliczamy 5 wykluczeń: Zniszczenie przedmiotów przewożonych za opłatą  Jeśli działanie naszej firmy opiera się na przewożeniu przedmiotów za opłatą lub często podejmujemy się świadczenie takiej usługi jako osoba fizyczna, musimy wziąć pod uwagę, że może dojść do kolizji lub wypadku, które uszkodzą przewożony towar. Warto wówczas zabezpieczyć się dodatkowym ubezpieczeniem, które obejmuje takie zdarzenia. W przypadku podstawowej polisy OC ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Zniszczenie cennych przedmiotów  Nieco podobną sytuacją do poprzedniej jest zdarzenie, w wyniku którego doszło do zniszczenia wartościowych przedmiotów znajdujących się w jednym z samochodów biorących w nim udział. Brak odszkodowania wynika z prostego faktu - towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest w stanie ocenić wartości uszkodzonych przedmiotów. Skażenie środowiska naturalnego - kiedy OC nie działa Kolejną sytuacją, kiedy OC nie pokryje szkody, jest zdarzenie, w wyniku którego doszło do zniszczenia ekosystemu. Dotyczy to przypadków, w których w samochodzie, który brał udział w wypadku lub kolizji, przewożone były substancje niebezpieczne dla środowiska i które przedostały się do niego, wywołując szkodliwe skutki. Kolizja dwóch pojazdów tego samego właściciela  Choć sytuacja ta może wydawać się nieprawdopodobna, wbrew pozorom niezwykle często do niej dochodzi. Kiedy jedna osoba w gospodarstwie domowym posiada duże zniżki w towarzystwie ubezpieczeniowym, bardzo często rejestruje kilka pojazdów na siebie. Zanim zdecydujesz się na tę możliwość, weź pod uwagę, że w razie zderzenia obu tych samochodów, nie zostanie wypłacone żadne odszkodowanie. Pożyczenie samochodu innemu kierowcy  W przypadku kiedy pożyczasz samochód znajomemu i będzie on miał stłuczkę lub wypadek, do obowiązków towarzystwa ubezpieczeniowego należy wypłacenie odszkodowania jedynie poszkodowanemu.

Regres - czyli kiedy OC nie pokryje szkody

Istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może żądać zwrotu wpłaconej kwoty. Dotyczy to przypadków, gdy: kierowca był pod wpływem alkoholu, nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu, zdarzenie spowodował umyślnie, nie posiadał aktualnego przeglądu technicznego lub gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku.